Мэдээ

Эдийн засгийн мэдлэг олгох сургалтууд

Эдийн засгийн ойлголттой болох, эдийн засагт болж буй үйл явцад үнэн зөв үнэлэлт өгөхөд суралцахыг хүсч байгаа хэн бүхнийг манай сургалтад урьж байна.

Эдийн засгийн ойлголтууд болон Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл ...

Цааш унших

Түүвэр судалгаа хийх аргачлал, дизайны сургалтууд

Манай компаниас явуулдаг түүвэр судалгаа хийх аргачлал, дизайны сургалтад таныг урьж байна. Тус сургалтад хамрагдсанаар та шинжлэх ухааны бүрэн үндэслэл бүхий түүвэр судалгаа хийх чадвар эзэмшинэ. Судалгаа хийхэд тоон мэдээлэл хамгийн чухал ... 

Цааш унших

Тоон мэдээлэл боловсруулах, шинжлэхэд ашиглагддаг программын сургалт

Тоон мэдээлэл боловсруулах, задлан шинжлэх ажлын хэрэгцээтэй хэн бүхнийг манай сургалтад урьж байна. 

Аль ч салбарт судалгаа шинжилгээ хийхэд хамгийн түрүүнд байгаа тоон мэдээллийг боловсруулж, түүнд шинжилгээ хийдэг. Ийм хэрэгцээ шаардлагыг хангадаг бөгөөд хэрэглэхэд хялбар программуудыг (STATA, SPSS, Eviews) та бүхэнд сургалтаар эзэмшүүлэх болно.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System