Мэдээ

Эдийн засгийн мэдлэг олгох сургалтууд

Эдийн засгийн ойлголтууд болон Монголын эдийн засгийн өнөөгийн байдлын талаар мэдээлэл өгөх сургалтыг байгууллагын захиалгаар бэлтгэн явуулна.

Эдийн засгийн мэдлэг олгох сургалт

    • Эдийн засгийн анхан шатны мэдлэг олгох сургалт
    • Өнөөгийн эдийн засаг, бизнесийн төлөв байдал
    • Дэлхийн болон Монголын эдийн засаг, бизнесийн ирээдүйн хандлага, төлөв байдал
    • Хөрөнгийн зах зээл
    • Санхүүгийн эдийн засгийн анхан шатны мэдлэг 

Эдийн засгийн ойлголттой болох, эдийн засагт болж буй үйл явцад үнэн зөв үнэлэлт өгөхөд суралцахыг хүсч байгаа хэн бүхнийг манай сургалтад урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож аваарай.

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System