Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс судалгааны тайлан

Улаанбаатар хотод жил тутам хийгддэг Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс судалгааны 2016 оны тайлан гарлаа. Жилийн тайлан нь Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, өрхийн санхүү, худалдан авалтын төлөвлөгөө, инфляци, ханшны хүлээлт зэрэг улирлын тайланд гардаг мэдээллээс гадна ажил эрхлэлт болон өрхийн орлогын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл агуулдагаараа онцлог юм. Та 2016 болон түүнээс өмнөх оны жилийн тайлангуудыг файлаар нь худалдан авахыг хүсвэл дараах утсаар холбоо барина уу. Холбоо барих утас: 95957209, 99779978                                                      

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System