Мэдээ

ВАЛЮТЫН ХАНШНЫ СУУРЬ СУДАЛГАА

Валютын ханшийг тодорхойлогч хүчин зүйлсийн суурь судалгааны тайлан гарлаа. Энэхүү тайланд төгрөгийн ханшийн динамик, валютын ханшид нөлөөлөгч хүчин зүйлс, валютын ханшийн хямрал, шалтгааны судлагдсан байдал болоод хямралаас сэргийлэх бодлого, олон улсын туршлагын талаар мэдээлжээ. Тайланд дурьдсанаар сүүлийн 16 жилийн хугацаанд төгрөгийн ханш 75% (12 жилд нь) хувьд нь суларч, сүүлийн 4 жилийн хугацаанд АНУ-ын долларын эсрэг 43.8 хувиар суларчээ. 

Эндээс дэлгэрэнгүй тайланг үзнэ үү.

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System