Мэдээ

Тоон мэдээлэл боловсруулах, шинжлэхэд ашиглагддаг программын сургалт

Манай компани захиалгаар бүх төрлийн тоон мэдээлэл боловсруулах, шинжлэхэд ашиглагддаг хүчирхэг программ болох STATA дээр мэдээлэл оруулж бэлтгэх, боловсруулах комманд, аргачлалуудыг заадаг сургалт явуулдаг.

Тус сургалтаар STATА дээр энгийн программ бичиж үнэлгээ хийж сурна. Энэхүү сургалтад суухад урьдчилж аливаа нэг программ мэддэг байх шаардлагагүй.

Тоон мэдээлэл боловсруулах, задлан шинжлэх ажлын хэрэгцээтэй хэн бүхнийг манай сургалтад урьж байна. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг бидэнтэй холбогдож аваарай.

 

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System