Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

ХИИ бүс нутаг ба өрхийн шинж чанараар

ХИИ-ийг улсын хэмжээнд тооцохоос гадна бүс нутаг ба хэрэглэгчийн шинж чанараар нь тооцож үздэг. 2019 оны 4-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 108 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 66, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 136 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид хотынхоос арай гутранги буюу дундаж ХИИ 79.5 байна. Зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ 64 байна. Баруун болон хангайн бүсийн ХИИ 75 байна. Харин төвийн бүсийн хэрэглэгчид арай өөдрөг буюу ХИИ 90 байна.

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

2019 оны 4-р улирлын байдлаар ирэх 6 сар болон жилийн хүлээж буй инфляцийн түвшин харгалзан 4 болон 7 хувь байна. Өөрөөр хэлбэл, хэрэглэгчдийн дунд жилийн хугацаанд үнийн түвшин өснө гэсэн хүлээлт өндөр байгаагаас гадна хүлээж буй  инфляцийн түвшин ч мөн арай өндөр байна.

Хэрэглэгчдийн хүлээж буй инфляцийн түвшин байршлаар ялгаатай байгаа бөгөөд Улаанбаатар хотын иргэдийн хувьд жилийн хугацаанд инфляцийн түвшинг 6.8  хувь байна гэсэн хүлээлттэй байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System