Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.



Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

ТАЛАРХАЛ

Эн-Ар-Си-Си ХХК, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран санхүүгийн зах зээлийн талаарх асуулга судалгааг онлайн хэлбэрээр амжилтай зохион байгууллаа. Манай судалгаанд идэвхтэй оролцсон иргэддээ талархал илэрхийлье!

Цааш унших

2018 оны эдийн засгийн өсөлт

Монгол Улсын эдийн засаг 2017 оны 3 дугаар улиралд 5.8% өссөн нь сүүлийн 2 жилийн хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. Олон улсын байгууллагууд болон МУ-ын засгийн газар 2017 оны эдийн засгийн өсөлтийг 2.0-3.7 хувь байна гэж таамаглаж байна. Дэлхийн банкны прогнозоор 2018 онд 2017 оноос илүү хурдацтай өсөхөөр байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System