Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2018 оны III улирал

Монгол Улсын хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 2018 оны 3-р улирлын байдлаар өмнөх оны мөн үеэс 4.8 пунктээр буурч 81.7 болсон байна. ХИИ-ийн энэ өөрчлөлтөд түүний бүрэлдэхүүн хэсэг болох ирээдүйн хүлээлтийн индексийн бууралт нөлөөлжээ. Тухайлбал, ирээдүйн хүлээлтийн индекс жилийн хугацаанд 16.9 пунктээр буурч 100.5 болжээ. Харин өнөөгийн байдлын индекс жилийн өмнөх оны мөн үеэс 13.2 пунктээр (32.8%) өсч 53.4 болжээ.

Цааш унших

Удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүний худалдан авалт

Үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авахаар төлөвлөж байгаа эсэхийг асуухад нийт хэрэглэгчдийн 8.6 хувь тийм гэсэн хариулт өгсөн байна. Энэ нь өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад 2.7 пунктээр өндөр, 2016 оны мөн үетэй харьцуулахад 4 пунктээр өндөр байна. Нийт хэрэглэгчдийн 4 хувь нь орон сууц, 2.2 хувь нь хашаа байшин, 0.1 хувь нь гэр, 1.1 хувь нь зуслангийн байр авна гэж хариулжээ.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System