Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС

Самбар

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

Өнөөдөр удаан эдэлгээтэй бүтээгдэхүүн худалдаж авахад тохиромжгүй үе гэж 55.3 хувь нь үзэж байхад 31.5 хувь нь тохиромжтой үе гэж үзжээ. Тохиромжгүй гэж үзсэн өрхийн тоо жилийн өмнөхөөс 1.1 пунктээр буурч, тохиромжтой гэж хариулсан өрхийн тоо 11.0 пунктээр өссөн байна. Харин мэдэхгүй гэсэн хариулт өмнөх оны мөн үеэс 10.0 пунктээр буурчээ.

Цааш унших

Хүлээгдэж буй инфляци

ХИИ судалгаагаар үнийн ерөнхий түвшний өөрчлөлтийн талаарх хэрэглэгчдийн хүлээлтийн талаар мэдээлэл цуглуулдаг. 2017 оны 4-р улирлын байдлаар ирэх 6 сарын хугацаанд “үнийн түвшин өснө” гэсэн хүлээлт давамгайлж байгаа (62.3 хувь) бөгөөд хэрэглэгчдийн 20.9 хувь нь “үнийн түвшин өөрчлөгдөхгүй” гэсэн хүлээлттэй байна. Харин хэрэглэгчдийн 11 хувь нь “үнийн түвшин хэрхэн өөрчлөгдөхийг мэдэхгүй” гэж хариулсан. 

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System