Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС

Самбар

Орон сууцны үнэ болон зээлийн хүүгийн хүлээлт

Жилийн дараах орон сууцны үнийн өөрчлөлтийн талаарх хүлээлтэд үндэслэсэн орон сууцны үнийн хүлээлтийн индексийг хэрэглэгчийн итгэлийн судалгаагаар тооцдог. Орон сууцны үнийн хүлээлтийн индекс 1-ээс өндөр бол өөдрөг байдлыг, 1-ээс бага бол гутранги байдлыг харуулна. 2014 оны 4-р улирлаас хойш хэрэглэгчид гутранги байсаар байна. 

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: бүлгээр

2017 оны 4-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 82.9 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 36.4, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 113.9 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид илүү гутранги буюу ХИИ 66.7 байна. Ялангуяа, баруун болон зүүн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ тус тус 64.8, 62.7 байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System