Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

2019 оны II улирлын тайлан

ЭН-АР-СИ-СИ ХХК болон МУИС-ийн Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төвөөс "Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс, эдийн засгийн өнөөгийн байдал" тайлангийн 2019 оны II улирлын шинэ дугаараа танд хүргэж байгаадаа баяртай байна.

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэл ба шинж чанар

Хэрэглэгчийн итгэлийн индексийг байршил болон хэрэглэгчийн шинж чанарын бүлгээр тооцдог. 2019 оны 2-р улирлын байдлаар Улаанбаатар хотод Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс 94.8 байна. Өнөөгийн байдлын индекс 79.1, ирээдүйн хүлээлтийн индекс 105.2 байна. Хөдөөд хэрэглэгчид хотынхоос арай гутранги буюу дундаж ХИИ 73.0 байна. Ялангуяа, зүүн болон хангайн бүсэд хэрэглэгчид хамгийн гутранги буюу ХИИ тус тус 64.8, 65.2 байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System