Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

Иргэдийн 82.6 хувь нь КОВИД-19 халдвар авах эрсдлийг өндөр гэж үнэлж байна. Улаанбаатарын иргэдийн 83.0 хувь нь эрсдэл өндөр гэж үзсэн бол хөдөөгийн иргэдийн 82.1 хувь эрсдэл өндөр гэж үзсэн байна. Өрхийн санхүүгийн байдал жилийн өмнө буюу цар тахлаас өмнөх үеэс эрс мууджээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 54.2 хувь нь санхүүгийн байдал муудсан гэж хариулсан байна. 

Цааш унших

Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс: 2-р улирал

2021 оны 2-р улиралд Монгол Улсын хэрэглэгчдийн эдийн засагт итгэх итгэл бага зэрэг   буурсан байна. Энэ улиралд Хэрэглэгчийн итгэлийн индекс (ХИИ) 66.4 байгаа нь жилийн өмнөхтэй ойролцоо буюу 0.4 пунктээр бага байна. Бизнесийн нөхцөл болон хөдөлмөрийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын талаарх хэрэглэгчдийн үнэлэмжийг харуулдаг өнөөгийн байдлын индекс 36.8-өөс 37.8 болж бага зэрэг өссөн.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System