Танилцуулга

NRCC нь АНУ, Англи, Япон, Австри зэрэг орнуудын их дээд сургуулиудад өндөр боловсрол эзэмшсэн, мэдлэг туршлагатай, чадварлаг судлаачидтай бөгөөд иргэд, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллагууд болон төрийн байгууллагын захиалгаар дараах чиглэлийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээг чанарын өндөр түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.Цааш унших...
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ИТГЭЛИЙН ИНДЕКС
Мэдээ

Самбар

Ковид 19 цар тахлын нөлөө

2020 оны 4-р улирлын ХИИ судалгаагаар COVID-19 цар тахлын хэрэглэгчдэд үзүүлж буй зарим нөлөөг хэмжих зорилготой нэмэлт судалгаа хийлээ. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 47.0 хувь нь COVID-19 халдвар авах эрсдлийг өндөр гэж үнэлж байна. Улаанбаатарын иргэдийн 56.8 хувь нь эрсдэл өндөр гэж үзсэн бол хөдөөгийн иргэдийн 36.9 хувь эрсдэл өндөр гэж үзсэн байна. 

Цааш унших

Худалдан авалтын төлөвлөгөө

2020 оны гуравдугаар улиралд автомашин болон үл хөдлөх хөрөнгийн худалдан авалт 2019 оны мөн үе болон дундажтай харьцуулахад тогтвортой, харин томоохон эд хогшил болон цахилгаан барааны эрэлт бага зэрэг буурахаар байна. Ирэх зургаан сарын хугацаанд нийт иргэдийн 17.4 хувь нь машин, 8.2 хувь нь үл хөдлөх хөрөнгө, 15.1 хувь нь томоохон эд хогшил, цахилгаан бараа худалдан авах төлөвлөгөөтэй байна.

Цааш унших

Мэдээ Мэдээлэл

Powered by: Group System